Актуални Новини

ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ В БЕРКОВИЦА

Открита е строителната площадка на НЧ „Иван Вазов-1872“ в гр. Берковица, което ще бъде санирано по проект „Повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – НЧ „Иван Вазов-1872“, гр. Берковица“ по ОПРР 2014-2020. Общата стойност на строително-ремонтните работи е 1 297 866,оо с ДДС. Изпълнител е фирма  ДЗЗД „Берковица 2017“, гр. София.

По проекта ще се повиши енергийната ефективност на общинската сграда на културната инфраструктура. Тази цел ще бъде постигната чрез:

  • Топлинно изолиране на външни стени;
  • Подмяна на външна дограма;
  • Топлинно изолиране на покрив;
  • Подмяна на горивната база и монтаж на 2 бр. котли на пелети и реконструкция на отоплителната инсталация;
  • Монтаж на соларна система;
  • Подмяна и реконструкция на отоплителна инсталация.

Изпълнението на проекта ще доведе до по-високо ниво на енергийна ефективност на сградата на читалището /достигане на клас на енергопотребление В/ и намаляване разходите за енергия на общинската сграда.