Актуални Новини

ЗАПОЧВА МАЩАБЕН РЕМОНТ НА СТАДИОНА В БЕРКОВИЦА

IMG_0505До дни започват ремонтни дейности на стадиона в Берковица по проект “Укрепване на териториалното сближаване в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта”, финансиран съгласно Договор за субсидия РД-02-29-214 / 22.07.2014 по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия 2007-2013 г. Бенефициент по проекта е Община Берковица, а негов партньор е община Палилула, Сърбия. Фирмата изпълнител на строително-ремонтните дейности е „Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане“ ДЗЗД.

На 1 декември 2014 г. бе открита строителната площадка за извършване на инвестиционните дейности в рамките на проекта. Предвижда се реконструкция на стадиона, основен ремонт на двете сгради-саниране, покрив и настилка, изграждане на покрита трибуна за зрителите на голямото игрище, писта за бягане с каучуково покритие, ремонт на ролбан, засипване на стария басейн и направа на тенис-корт и игрище за мини футбол, ремонт на игрището за ръгби и направа на трибуна и цялостна ограда на стадиона.
Основната цел на проекта е насочена към подобряване на физическата среда като предпоставка за устойчиво социално-икономическо развитие и качеството на живот в трансграничния регион чрез развитие на социалната инфраструктура в областта на спорта в двете общини. Общият бюджет на проекта е в размер на 775 338 евро.
Продължителността на изпълнение на проекта е 12 месеца и се предвижда да приключи до в края на юли 2015 г.