Актуални Новини, Новини, Обяви

Започва набирането на заявления за предоставяне на „топъл обяд“

Община Берковица и Агенция за социално подпомагане на 04.06.2015г. сключи договор за изпълнение на проект „Осигуряване  на топъл обяд в Община Берковица“ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014BG05FMOP001-03.01“Осигуряване на топъл обяд“-2015г.
По проекта ще се подсигури обяд –основно ястие и хляб на 40 потребителя за периода 15.06.2015г.- 30.09.2015г.
Лицата които могат да се включат в дейностите на проект „ Осигуряване на топъл обяд в Община Берковица“ са: лица и семейства на месечно подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии / за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/;
Желаещите могат да подават Заявления в сградата на Общинска администрация  от 05.06.2015г.