Актуални Новини

ЗАПОЧВА ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2019 С ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

logoОт  3 януари 2019 г. по график кметът на Община Берковица започва провеждането на работни срещи с всички второстепенни разпоредители за обсъждане на проекта на Бюджет 2018. Първите срещи на инж. Доцов ще бъдат на 3 януари с кметове на кметства, училища, детски градини и Детска ясла. На 4 януари предстоят работните срещи със социалните заведения в общината, Музеен комплекс, Комунални дейности и Домашен социален патронаж. Целта е поетапно да бъдат обхванати всички второстепенни разпоредители и общински мероприятия. След работните срещи на кмета с второстепенните разпоредители предстои общественото обсъждане на проекта на Бюджет 2019, за което допълнително ще информираме,  и внасянето му за разглеждане в Общински съвет.