Актуални Новини

ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ И МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ПОДАЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

От днес собственици и домоуправители, подали заявления за материали за облагородяване на тротоари и междублокови пространства, могат да сключват договори с Община Берковица  за публично-частни партньорства. Това ще става в стая 104 на ОбА-Берковица всеки работен ден от 8:30 ч. до 12:00 часа. Получаването на материалите ще става след сключване на договора, съгласно списък,  в Производствената  база на ОМ “Комунални дейности” – Берковица срещу подпис, всеки работен ден от 13.00 до 14.30 часа. Разходите за транспортиране на материалите са за сметка на собствениците.

С получените строителни материали  изпълнителят се задължава за своя сметка да изгради тротоарното платно пред имота си в срок до 30.11.2018 г. След  тази дата нарочна комисия на Община Берковица ще извърши оглед и замервания на място на изградените тротоари, за което ще се състави  констативен протокол в присъствие на изпълнителя. След 30.11.2018 г.  неизразходваните от изпълнителя материали  ще бъдат иззети от Община Берковица, а ако същите са използвани не по предназначениe, то изпълнителят дължи на Община Берковица тяхната равностойност.

Инициативата за публично частните партньорства е поредната действена мярка на екипа на кмета инж. Милчо Доцов за облагородяване на градската среда и превръщането на общината в уютно място за живеене.