Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ДВЕ УЛИЦИ В ГРАД БЕРКОВИЦА

Община Берковица започва реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на част от ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица / между ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“/, както и на част от ул.“Рила“. Предстои да бъде подменена водопроводната мрежа и сградните отклонения. Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Рила“ ще доведе до спиране на честите ВИК-аварии, тъй като старите етернитови тръби ще бъдат подменени с нови ПВЦ тръби.