Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧНАХА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДА В ГРАДА

Започнаха ремонтните дейности по изпълнението на проект „Реконструкция на част от площад” Й. Радичков”, намиращ се в ПИ 03928.511.543 по КК на гр. Берковица и парк-градина, намиращ се в ПИ 03928.511.542 по КК на гр. Берковица“.

С решение на МС от 09.12.2020 година Община Берковица получи допълнителни целеви средства в размер на 1 милион лева за реконструкция и ремонт на площада в града и парка към него.

През месец януари, при гласуването на бюджета на Община Берковица за 2021 година,  в капиталовата програма са предвидени 50 000 лева за изработване на проект за реконструкция и модернизация на Спортна зала – Берковица. Предстои процедура по ЗОП за изработване на проект. През следващата финансова година Спортна зала- Берковица ще бъде обновена и реконструирана.