Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧНАХА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ГР. БЕРКОВИЦА

Започна изпълнението на първия етап от санирането на сградата на Домашен социален патронаж – гр. Берковица. Ремонтните дейности на този етап включват поставяне на термопанел на външните стени на сградата, монтаж на ПВЦ прозорци и алуминиеви врати с термо мост. Основната цел на ремонта е постигане на по – добра енергийна ефективност на сградата, намаляване на разходите за ел. енергия и подобряване условията на труд на работещите.

Ремонтът на сградата се извършва с целеви средства за капиталови разходи, гласувани от Общински съвет – Берковица с приетата програма за капиталови разходи в бюджета на Община Берковица за 2020 година.

watermarked-20200407_075657watermarked-20200406_112151watermarked-20200406_112219