Актуални Новини

ЗАПОЧНАХА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА БЛОКА НА УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ 41 ВХ.А И ВХ.Б

IMG_1211Започна изпълнението на строително-ремонтните дейности на блока  на ул. „Александровска“ 41 вх. А и вх. Б.  Жилищната сграда е една от 10-те, които това лято предстои да бъдат санирани по Оперативна програма „Региони в растеж“. Строителната площадка бе открита на 4 юни 2018 г. Започнала е подмяната на дограмата на сградата. В момента бригадите поставят външната топлоизолация на сградата. Предстои ремонт на покрива,подмяна на водопровода в общите части,  поставяне на нова мълниезащита, както и подмяна на старите ел. крушки в общите части с нови, енергоспестяващи. Изпълнител на ремонтните дейности е  фирма „Алфасист Инженеринг“ ООД, гр. IMG_1212София, а надзорът се осъществява от ДЗЗД „Екип 21“, гр. София. Срокът за изпълнение е 90 дни. Стойността на строително-монтажните дейности е 309 317,94 с ДДС. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на сградата и подобряване на енергийния комфорт на живущите в нея, както и ще намали емисиите на  СО2.