Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАНЕТО НА УЛИЦА „ДОБРУДЖА“

Стартира асфалтирането на улица „Добруджа“, като в момента се полага първият пласт асфалтова настилка. Извършена е подмяна на водопроводната мрежа и на сградните водопроводни отклонения. Предстои полагане на асфалтова настилка на тротоарите, полагане на втория пласт асфалт, монтиране на пътните знаци и обозначаване на платното за движение с пътна маркировка.