Актуални Новини

ЗАПОЧНА АСФАЛТИРАНЕТО НА УЛИЦИТЕ – „СИНЧЕЦ“, „КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ“ И „ОБОРИЩЕ“ В БЕРКОВИЦА

img_5697В продължение на последователната си и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и в изпълнение на Инвестиционната програма 2016 Община Берковица стартира дейности по асфалтиране на улици в града и населените места.

След като приключиха ремонтните дейности на водопроводната мрежа на ул. „Синчец“, ул. „Оборище“ и ул. „Кочо Честименски“ в Берковица започна и img_5700асфалтирането им. Първоначално се прави частично изкърпване на  настилката над водопровода и след това улиците ще бъдат изцяло асфалтирани. Ремонтните дейности на пътната настилка на тези улици е заложено в капиталовите разходи на Община Берковица за 2016 г.и е в размер на 109 679,00 лв. с ДДС. Фимата изпълнител е „Пътинжинеринг-М“ АД, гр. Монтана. Новата водопроводна мрежа на ул. „Синчец“, ул. „Оборище“ и ул. „Кочо Честименски“ в Берковица се изгради по проект към ПУДООС, чиято стойност е 218 416, 00 лв. с ДДС. Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа  тези улици ще доведе до спиране на честите ВИК-аварии, тъй като старите етернитови тръби от 70-те години са подменени с нови.