Актуални Новини

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ БЛОК 6 В КВАРТАЛ „ЗАРЯНИЦА“

IMG_0500На 16 януари 2015 година бе открита строителната площадка за изграждането на подпорна стена на бл. 6 в кв. „Заряница“. Фирмата изпълнител на проекта е „Каро Трейдинг“ ООД гр. София. Проектът за изграждане на подпорни стени включва двете рискови места при бл.6 в кв. Заряница и ул. „Синчец“.  За укрепването на брега в първия  участък се изгражда едностранна подпорна стена с височина 4 метра и дължина 108 метра.

IMG_0501Предпазното съоръжение на улица „Синчец“ ще бъде двустранно с височина 4 метра и дължини 134 и 78 метра.
В етап на съгласуване с Басейнова дирекция е проекта за моста на Лонджата и изграждане на подпорни стени в този участък на Берковска река.