Актуални Новини

ЗАПОЧНА ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ПО УЛИЦИТЕ „РАЙКО ДАСКАЛОВ“ И „МУСАЛА“ В БЕРКОВИЦА

img_6065Община Берковица започна основен ремонт и рехабилитация на водопровод  по улиците „Райко Даскалов“ и „Мусала“ в град Берковица. Стойността на строително-ремонтните дейности е 45 460,81 лв. с ДДС   от капиталови разходи. Изпълнител е фирма „ПЕП ГРУП“ ЕООД – София. На двете улици в града предстои подмяна на етернитовите тръби, за да се предотвратят загубите на вода от амортизацията на сегашната водопроводна мрежа в този участък. Проектът третира и подмяна на прилежащите сградни водопроводни отклонения. Възстановяването на пътното img_6072платно се предвижда да се изпълни по друг проект, като временно ще бъде засипан с баластра и чакъл. Ремонтните дейности са продължение на последователната  и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и благосъстоянието на водопроводната мрежа в изпълнение на Инвестиционната програма 2016 на Община Берковица. Месец септември приключи и подмяната на водопровода на улиците „Синчец“, „Оборище“ и „Кочо Честименски“, които след това бяха изцяло асфалтирани.