Актуални Новини, Новини

ЗАПОЧНА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА“

Подбор на кандидати

На 8.02.2023 година започна подбор на персонал за длъжността „Домашен помощник“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0115-С01 „Грижа в дома в Община Берковица”. Провеждането на подбора ще премине в два етапа – подбор по документи и интервю с одобрените по документи кандидати.
Получените заявления са 58, от които ще бъдат одобрени 33. Интервюто с кандидатите се провежда от комисия, като по време на интервюто членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата и професионалните компетенции в сферата на социалните дейности. Списък с одобрените кандидати ще бъде публикуван на официалния сайт на Община Берковица www.berkovitsa.bg и на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица, етаж 1.