Актуални Новини

ЗАПОЧНА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ В СЕЛО БЪРЗИЯ

4Община Берковица започна ремонт и рехабилитация на водопроводна мрежа на ул. „Васил Левски“ (общ път MON 2008) от ул. „Нов живот“ до ул. „Еделвайс“, с. Бързия.  На 23 юли 2017 г. бе открита строителната площадка на обекта. Фирмата-изпълнител на инженеринг, проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР е „Пътинженеринг-М“ АД, гр. Монтана. Стойността на проекта е 12 480,00 лв. с ДДС.  Срокът на изпълнение е 30 дни, като ще бъдат подменени стари и амортизирани водопроводни тръби по ул. „Васил Левски“. С реализирането на проекта ще се намалят честите аварии в 6този участък, които водят до прекъсване на водоподаването към консуматорите, до загуба на вода, до нарушения на пътната настилка и до затруднено пътно и пешеходно движение. Ще се подобри също и състоянието на противопожарното водоподаване, чрез полагане на нов, сигурен водопровод и нови пожарни хидранти, отговарящи на изискванията. Предстои ремонт и рехабилитация на водопровод на път Котеновско шосе в гр. Берковица.