Актуални Новини

ЗАПОЧНА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ОТ РЕАЛНИЯ СЕКТОР ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

От днес, 13.03.2015 г., в Дирекция “Бюро по труда” – Берковица се приемат заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът за подаване на заявките е до 20.03.2015 г.

Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към бюрата по труда, която е неразделна част от Методиката по проекта.
Приоритетни групи по проекта са работодатели с производствена дейност и услуги, както и безработни лица – продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и роми.
Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца.
Допълнителна информация може да се получи в ДБТ Берковица, ул. Д-р Иван Панов 1, стая 203, тел.: 0953/88371.