Актуални Новини

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛИЦИ В СЕЛО СЛАТИНА

2Община Берковица започна реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на централната улица на село Слатина – „Георги Димитров“.

Стойността на строително-ремонтните дейности е 54 294,60 лв. с ДДС  от  капиталови разходи. Изпълнител е фирма „Хидроинжект“ ЕООД, гр. София. Трасето, по което ще се извърши реконструкцията и рехабилитацията  на водопроводна мрежа, е с дължина 350 метра. Предстои подмяна на съществуващите етернитови водопроводи с нови, тъй като сегашните са в лошо експлоатационно състояние. Подмяната на водопровода ще спомогне за избягване на честите аварии. Ремонтираният участък е предвиден за цялостно асфалтиране. Община Берковица е 3кандидаствала с проект по Програма за селските райони за асфалтиране на общинска пътна мрежа, където е включено и село Слатина.

Ремонтните дейности са продължение на последователната  и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и благосъстоянието на водопроводната мрежа в изпълнение на Инвестиционната програма 2017 на Община Берковица.