Актуални Новини

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛИЦА „ДАМЕ ГРУЕВ“ В БЕРКОВИЦА

IMG_8725Община Берковица започна реконструкция и рехабилитация  на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Даме Груев“ в град Берковица. Стойността на строително-ремонтните дейности е 29 937,60 лв. с ДДС   от капиталови разходи. Изпълнител е фирма „Хидроинжект“ ЕООД – София.

На улицата в града предстои подмяна на етернитовите тръби, за да се предотвратят загубите на вода от амортизацията на сегашната водопроводна мрежа в този участък. Проектът третира и подмяна на прилежащите сградни водопроводни отклонения. Улица „Даме Груев“ е в лошо състояние и с чести аварии. Това създава дискомфорт на местното население и е предпоставка за огромни загуби на вода. Основната цел на общинското ръководство е подобряване обслужването на потребителите чрез непрекъснатост на водоснабдяването и спазване на нормативния срок за експлоатация на мрежата. Възстановяването на пътното платно се предвижда да се изпълни по друг проект, като временно ще бъде засипан с баластра и чакъл. Ремонтните дейности са продължение на последователната  и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и благосъстоянието на водопроводната мрежа в изпълнение на Инвестиционната програма 2017 на Община Берковица.