Актуални Новини

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛИЦИ В СЕЛО БОРОВЦИ

2Община Берковица започна реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на улици от центъра на село Боровци до кръстовището с републикански път III-815.

Стойността на строително-ремонтните дейности е 103 488,00 лв. с ДДС  от  капиталови разходи. Изпълнител е фирма „Инфракънстакшън“ ЕАД, гр. София.

На тези улици в село Боровци предстои подмяна на съществуващите етернитово водопроводи с нови, тъй като сегашните са в лошо експлоатационно състояние. Трасето, по което ще се извърши реконструкцията и рехабилитацията  на водопроводна мрежа, е с дължина 1030 метра.

3Съществуващите водопроводи в улиците, преки на общинския път, ще бъдат включени към новопроектирания посредством фасонни части.  На всяко отклонение се предвижда спирателен кран, а по трасето монтиране на надземни пожарни хидранти.

Ремонтните дейности са продължение на последователната  и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и благосъстоянието на водопроводната мрежа в изпълнение на Инвестиционната програма 2017 на Община Берковица.