Актуални Новини

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛИЦА „ЗАРЯНИЦА“ В БЕРКОВИЦА

Продължава подобряването на пътната инфрастъруктура и благосъстоянието на водопроводната мрежа в Община Берковица. Започна реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Заряница“ в Берковица.

Общата стойност  на строително-ремонтните дейности е 151 117,01 лв. с ДДС  от  капиталови разходи. Ще бъдат изградени магистрален водопровод, чийто етернитови тръби ще бъдат подменени с ПЕВП ф 280, разпределителен с ПЕВП ф 90 и изграждане на  нова канализационна мрежа от ул. „Детелина“ до ул. „Калето“. Там ще  бъдат положени двуслойни канализационни тръби DN 350 мм. Изпълнител е фирма „Пътинженеринг- М“ АД, гр. Монтана.

IMG_7999Реконструкцията на водопроводната мрежа ще намали загубата на вода от скрити аварии. В района на обекта подмяната на водопровода и изграждането на канализация е във връзка с последващото цялостно асфалтиране на ул. „Заряница“, която до сега беше в много лошо състояние. Община Берковица е кандидаствала с проект по Програма за селските райони за асфалтиране на общинска пътна мрежа, където са включени и тези улици. За времето на ремонтните дейности, обходният път за връзка с ж.к Заряница е през Лонджата.