Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ЕПИЗООТИЧНАТА КОМИСИЯ В БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

На 19.07.2018 год. в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе среща на Общинската епизоотична комисия.   Д-р Янко Борисов – общински ветеринарен лекар, запозна представителите на комисията за възникването на опасността от проникване и разпространение на заболяването „Африканска чума по свинете”. От срещата стана ясно, че има новорегистрирано огнище на африканска чума по свинете на територията на Република Румъния. Към момента няма случаи на заболяването на територията на Република България.

Призоваваме гражданите на Община Берковица да регистрират отглежданите от тях животни (свине) с цел по-бърз и лесен контрол при евентуално възникване на заразата по животните. При появата на смъртни случаи при свинете на територията на страната ще бъдат обезщетявани само тези граждани, чиито животни са регистрирани в Общинските ветеринарни служби. При забелязване на промяна в здравословното състояние или установяване на смърт при домашни и диви свине е необходимо гражданиете да уведомят незабавно общинския ветеринарен лекар – д-р Янко Борисов на телефон 0953/88075 или да подадат сигнал на 112.