Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

IMG_5682Първото за 2020 година заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма се проведе в Общинска администрация – Берковица. Дневният ред на срещата включваше приемане на отчета за изпълнението на Програмата за развитие на туризма за 2019 г. и приемане на годишната Програма за развитие на туризма за 2020 г.

Заседанието откри кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, която отбеляза, че туризмът е важен за града ни и че Берковица има огромен потенциал за развитие на планински, културен и селски туризъм. Обстойно запозна присъстващите с проектите, които се изпълняват от Община Берковица и предстоящите плановете и предизвикателства.

Последва представяне на отчета за 2019 година и приемане на годишната Програма за развитие на туризма за 2020 година. Бяха изложени всички дейности, които предвижда програмата, след което последва тяхното обсъждане, допълване или заменяне с други от членовете на съвета. В края на заседанието горепосочените бяха гласувани и приети единодушно, като следващата стъпка е те да бъдат гласувани на заседание на Общински съвет – Берковица в края на месец февруари.