Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

В Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе първото за годината заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма. На срещата присъстваха Димитранка Каменова – Кмет на Община Берковица, Спаска  Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица, Гергана Антонова – Зам.-Кмет на Община Берковица,  Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица, представители на местния туристически бранш, представител на Музеен комплекс-Берковица, служители на Общинска администрация – Берковица. Дневният ред включваше запознаване на членовете на съвета с Правилника за организация и дейността на Консултативния съвет по туризъм в Община Берковица, утвърден със заповед № РД – 15 – 94/21.01.2020 г. на Кмета на Община Берковица, приемане на отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма за 2020 година и приемане на годишната Програма за развитие на туризма за 2021 г.

Заседанието откри кметът на Община Берковица Димитранка Каменова, която обстойно запозна присъстващите с проектите, които се изпълняват от Община Берковица, предстоящите планове и предизвикателства. Г-жа Каменова отбеляза, че туризмът е основен приоритет в икономическото развитие на Община Берковица и развитието на зона Ком като спортно – туристически център е от изключителна важност. Община Берковица е в процес на процедура за безвъзмездно прехвърляне на осемнадесет имота частна държавна собственост в общинска собственост с цел изграждане на ски писта. На 17.03.2020 година, във връзка с прехвърлянето на имотите, Община Берковица е заплатила компенсационно залесяване в размер 77 038.92 лв. Реализирането на този проект е важен за привличане на повече туристи и инвестиции в района, което ще доведе до откриване на нови работни места и възможности за развитие на туристическите услуги и курортни дейности. Друга важна зона върху, която акцентира г-жа Каменова, бе Берковското кале. Внесено е за одобрение проектно предложение “Развитие на туристическата инфраструктура в Община Берковица“ за кандидатстване по Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“, Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ чрез комбинирано финансиране за безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Проектното предложение предвижда консервация и реставрация на античната и средновековна крепост „Калето“.

В отчета за 2020 година г-жа Каменова отбеляза, че през изминалата година е приключило изпълнението на проект JOYRIDE – „Общи ресурси и инициативи, посветени на подобряване на околната среда“, реализиран като съвместен проект между общини Бъняса и Аджиджа – Румъния, и общини Шабла и Берковица – България.

През изминалата година са изготвени три инвестиционни техническии проекта. Първият изготвен проект е „Изграждане на подпорни стени на река „Берковска река“ с цел изграждане на обществен паркинг, както и ремонт на пешеходния мост, водещ към бившата сграда на х-л „Мрамор“ в гр. Берковица. Общата стойност на проекта е 700 000 лв. Изготвен е и инвестиционен технически проект „Реконструкция и ремонт на сграда (ХАЛИ) в град Берковица. Общата стойност на проекта е 452 621.74 лв. Третият инвестиционен технически проект е „Реконструкция и ремонт на сградата на ДЦ „Камбанка“. Общата стойност на проекта е 851 285.77 лв.

През 2020 година Община Берковица се включи в разнообразни по вид инициативи, свързани с туризма и популяризирането на региона. Част от подготвените и организирани мероприятия, свързани с развитието на туризма на територията на общината, бяха отменени във връзка с разпространението на COVID – 19.

В периода 6-9 юли, по инициатива на Община Берковица, бяха организирани „Вазови дни в Берковица“ в Музеен Комплекс- Берковица, свързани с 170 години от рождението на Иван Вазов.

През месец август в с. Слатина бе проведен традиционният Пленер по дървопластика, с финансовата подркрепа на Община Берковица.

За поредна година мотоклуб „Планински братя“ – гр. Берковица събра любители на моторите и рок музиката на „МОТО РОК ФЕСТ БЕРКОВИЦА 2020“. Събитието се проведе от 07 до 09 август в парк “Св. Георги Победоносец“ – гр. Берковица“ и се реализира с финансовата подкрепа на Община Берковица.

На 08.09.2020 година,  по повод  Празника на град Берковица, на градския площад се състоя изложението „Произведено в Берковица“, на което местните майстори занаятчии  и творци представиха своите произведения.

През 2020 година бе проведено дебютното издание на Националния конкурс за писатели, издали сборник с разкази през изминалите две години, и връчване на Национална литературна награда „Йордан Радичков“. В периода 23-24 октомври програмата на конкурса включи изложба с документални фотографии от пътуването на Йордан Радичков в Сибир, представяне на новото издание на книгата „Спомени за коне“, литературен базар с отличените сборници в конкурса и среща разговор с проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев, които разказаха за необикновената работа с писателя

През изминалата 2020 година в областта на спорта бяха отбелязани голям брой инициативи и постижения. На територията на община Берковица за първи път се проведоха няколко нови спортни мероприятия.

На стадион „Мрамор“ в град Берковица се проведе първият футболен турнир „Берковица къп 2020“. В състезанието по футбол на малки врати участваха 16 отбора от цялата страна, като турнирът постигна изключително голям успех. Ръгби клуб „Балкански котки“ – Берковица, съвместно с AIM Work and Travel и Alcohol & Tobacco Shop „Qnis Tried“, организираха и първото състезание по стрийт фитнес в града, както и турнир по канадска борба. Мероприятията предизвикаха голям интерес у участниците и публиката, като се очаква в бъдеще да станат ежегодни. Всички те се осъществиха с подкрепата на Община Берковица.

Една от най-значимите прояви, свързани със спорта, движението и здравословния начин на живот, бе инициативата „Нестле за живей активно 2020г“, в която се включиха над хиляда участници от широк  възрастов диапазон.

Във връзка с рекламирането и популяризирането на Берковския балкан, през 2020 година Община Берковица издаде „Планинска карта на Берковския Балкан“, с включени атрактивни пешеходни планински маршрути.

Съществена част от дейностите, пряко свързани с туризма, е и категоризирането на туристически обекти – заведения за  хранене и развлечения и места за настаняване. През 2020 година са категоризирани и прекатегоризирани общо 23 обекта. Приходите и  постъпленията от туристически данък за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. възлизат на 3 551.95 лв.

След представяне на отчета за изминалата година, последва  приемане на годишната Програма за развитие на туризма за 2021 година. Бяха изложени всички дейности, които предвижда програмата, след което последва тяхното обсъждане с членовете на съвета.

Като основен приоритет за развитието на туризма през 2021 година са дейности, свързани с развитието на зона Ком като спортно-туристически център. Безвъзмездното прехвърляне на 18 имота от МЗХ/Областен Управител за изграждане на ски писта, актуализация на работен проект на пътя за зона Ком, проектиране и изготвяне на работен проект „Въжена линия № 1“/лифт/ и ски писта Ком, възмездно прехвърляне на 9 дка имоти за обособяване на паркинг, обслужващ ски пистата, изграждане на Туристически Информационен Център, са заложени като основни цели в програмата. През 2021 година се предвижда изготвянето на работен проект за захранване на общинския басейн „Свети Георги Победоносец“ с минерална вода.

Предвижда се възстановяване на алеите и пътеките за разходки и отдих в „Лесопарк Калето“, проектиране и изграждане на детска площадка и кът за отдих на поляната над „Ловния дом“, както и промяна на собствеността на пътя, водещ до местност Калето, от държавна в общинска.

В края на заседанието отчетът за 2020 година и Програмата за 2021 година бяха гласувани и приети единодушно, като следващата стъпка е те да бъдат гласувани на заседание на Общински съвет – Берковица в края на месец февруари.