Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

IMG_0480На 29 януари 2015 година Консултативния съвет по въпросите на туризма проведе първото си заседание  за 2015 година. От името на кмета Димитранка Каменова, заседанието бе водено от Радослав Найденов, зам. -кмет на община Берковица. Дневният ред на заседанието включваше следните точки:
Отчет на програмата за развитие на туризма на Община Берковица за 2014  г.
Обсъждане и одобрение на Програма за развитие на туризма на Община Берковица за 2015 г.

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха и редица проблеми в туристическия бранш. Консултативният съвет по въпросите на туризма в Община Берковица се създава на основание на Закона на туризма. Неговият състав се определя със заповед на кмета, а промените се правят по предложение на органите и организациите, които са определили съответните членове. Тази година в състава на съвета по туризъм има и нови членове. Този орган работи въз основа на приета Годишна програма и тя е част от Общинската програма за развитие на туризма и съответната местна стратегия, както и на основание местните приоритети и ресурси. Базова норма за  работата му е Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма. Лицата, включени в Консултативния съвет по туризъм, се определят със заповед на кмета на Община Берковица.