Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

111Заседание на Консултативен съвет  по въпросите на туризма ще се проведе на 17 февруари 2016 г. от 14:00 часа при зам.-кмета Радослав Найденов. Дневният ред включва запознаване с Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет, отчет на Програмата за развитие на туризма за 2015 г. и разработване и приемане на Програма за развитие на туризма за 2016 г. Консултативният съвет по въпросите на туризма изработва и предлага на Общински съвет програма за развитие на туризма, прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината, включителни и за размера на туристическия данък, съдейства за рекламиране и популяризиране на региона.