Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_1708Консултативен съвет по туризъм в община Берковица проведе първото си заседание за 2013 година. От името на кмета Димитранка Каменова, заседанието бе водено от Радослав Найденов, зам. кмет на община Берковица. Дневният ред на заседанието включваше следните точки:

 

    1. Отчитане изпълнението на Програма за туризма 2012 г.
    2. Програма за развитие на туризма 2013 г. – предложения и обсъждане
    3. Отчет за приходите от туристически данък за 2012 г.
    4. Други въпроси

Участниците в Консултативния съвет обсъдиха и редица проблеми в туристическия бранш. Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Берковица се създава на основание на Закона на туризма. Неговият състав се определя със заповед на кмета, а промените се правят по предложение на органите и организациите, които са определили съответните членове. Този орган работи въз основа на приета Годишна програма и тя е част от Общинската програма за развитие на туризма и съответната местна стратегия, както и на основание местните приоритети и ресурси. Базова норма за  работата му е Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма.
Лицата, включени в Консултативния съвет по туризъм, се определят със заповед на кмета на община Берковица.

Вашият коментар