Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 22.06.2016 г. Консултативният съвет по туризъм в Община Берковица проведе редовното си заседание. То бе ръководено от зам.-кметът Радослав Найденов. От името на кмета инж. Милчо Доцов, който е председател на Съвета, г-н Найденов  отбеляза, че усилията на общинското ръководство са насочени към подобряване на бизнес-средата, условията за развитие на туризма и контактите с представителите на туристическия бизнес. В тази връзка присъстващите бяха запознати с програмите и проектите на общината. Стана ясно, че се довършват процедурите по съгласуване на проекта за минералния водопровод. Той е бил внесен в Басейнова дирекция, но върнат за хидро-морфоложки анализ за 16 точки преминаване през деретата, представен е в общината на 21 май, сега се чака конструктивния детайл от проектанта и в края на седмицата преписката отново ще бъде изпратена в Басейнова дирекция за съгласуване. При положително становище се очаква до няколко седмици да се издаде разрешение за строеж на минерален водопровод и ще започне търсене на възможности за финансиране, една от които е програма към МОСВ за минерални извори и довеждащи водопроводи, която се очаква да стартира месец юли. Към момента изплатените средства за сервитута по проекта са: 237 172,34 лв. – изплатени средства към държавата, 17 370,44 лв. към частни лица и остават за изплащане 7904,38 лв. Община Берковица предстои да разработи и внесе към ПРСР, подмярка 7.2 за основен ремонт, рехабилитация и доставка на оборудване на читалища – гр. Берковица, с. Бързия /втори етап/, с. Боровци /втори етап/ и с. Замфирово – индикативна стойност до 400 000 лева на проект, в момента течат процедури за три проекта по ПРСР. Единият проект е за 3 млн. евро за рехабилитация и реконструкциа на пътища от четвъртокласната пътна мрежа и 2 проекта по 1 млн. евро за основен ремонт на улична мрежа в населените места на Община Берковица. С членовете на Консултативния съвет бяха обсъдени:  естетизацията на тротоарното пространство и чешма „Малинарка“ със собствени средства на общината, поставянето на 2 броя двустранни билбордове на главните пътища, помещения за изложбени зали, ТИЦ или търговски обекти съответно:

  1. Халите – предложението на Съвета е да се използват за търговска дейност без двете лицеви помещения;
  2. помещението на JOBS /което е в Халите/ – предложението е там да бъде ТИЦ;
  3. помещението в бл.Ком – предложение за изложбена зала.

Обсъдено бе и издаването на брошура за Община Берковица, като тук предложението е в нея да се обхванат 4-те сезона, да не се работи на парче, защото Берковица има дадености за целогодишно използване. Членовете на Съвета сметнаха, че  необходимостта от автобусна линия до зона Ком е икономически нецелесъобразна, както и факта, че Община Берковица не може да осъществява контрол и да регламентира достъпа на високопроходими автомобили в имоти, собственост на МЗХ. Консултативният съвет бе запознат и с проекта за компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, която ще намали количеството на депонирани отпадъци в общината. Членовете на Съвета предложиха: организиране на обиколка в съставните села на общината за местния туристически бизнес, с цел запознаване с наличните възможности за туризъм, организиране на землячески срещи в столицата за събиране дарения за ремонт на Малинарката, среща с представителите на туризма и читалищата за  работи в посока представяне на атрактивни самобитни къщи и пресъздаване на фолклорни обичаи и традиции. Присъстващите обещаха съдействие за почистване на екопътеките и естетизация на туристическите местности. На заседанието бяха разгледани и обсъдени въпроси, свързани с предстоящия Празник на града и набелязани конкретни задачи и приоритети за развитието на туризма в Община Берковица.