Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 23 февруари  2018  г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 19 общински съветници, които разгледаха и приеха над 30 докладни записки. На сесията бе внесена и 1 извънредна докладна, която местният парламент прие да бъде гледана. Дневният ред на заседанието включваше:

  1. Информация за дейността на Музеен комплекс-Берковица. Мерки за подобряване дейността и план програма за 2018 г.;
  2. Информация за дейността на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Берковица за 2017 г. Проблеми и предложения за тяхното изпълнение;
  3. Докладни записки;
  4. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Общинските съветници дебатираха няколко важни въпроса, касаещи дейността на „КОМ 2016“ АД.  В тази връзка Общински съвет като принципал и отговарящ за създаването, работата и контрола на търговското дружество с общинско участие, взе решение за сесията през месец март да бъде поканен представител на дружество „КОМ 2016“ АД, който да бъде изслушан в местния парламент относно дейността на дружеството, намеренията на главния акционер, както и да чуе и отговори на въпросите, вълнуващи берковската общност.

В точка питания, предложения и становища по обществено значими въпроси отново бе повдигнат и дискутиран въпросът за състоянието на уличната мрежа в ж.к „Заряница“.  Инж. Милчо Доцов използва случая отново да се извини на жителите на квартала за причиненото неудобство, посочвайки факта, че всичко, което се прави е за добро, при строго спазване на правилата и закона. Той поясни, че основно правило в работата му е първо да се подмени водопровод на дадена улица и след това да се асфалтира жялостно. Улица „Заряница“ е включена в проект по Програма за развитие на селските райони. Съгласно нея от момента на сключване на договор за финансиране не може да е реконструира и рехабилитира водопровод и канал, поради което Обшинска администрация с всички произтичащи от това рискове ремонтира водопроводите на улица „Заряница“ и е решена да го приключи в максимално кратки срокове в момента, в който атмосферните условия позволяват.

Водопроводи се подмениха и по улиците, които са част от общинската пътна мрежа, включени в проекта по програмата за развитие на селските райони, който беше одобрен през месец декември на стойност 6 млн. лева. Това са водопроводите по:  ул. „Бук“, Котеновско шосе, в с. Слатина, село Боровци и с. Бързия. Общата дължина на подменените водопроводи е 4000 м., с което се подобри качеството на водоснабдяване на населението.  Изградиха се нови канализации по ул. „Заряница“ и ул. „Бук“ с обща дължина 522 м. Общо собствените инвестиции на общината за водопровод и канализация през 2017 г. са на стойност 720 000 лв.

Инж. Милчо Доцов поясни, че Община Берковица е на финален етап за подписване на договор по Програма за развитие на селските райони за асфалтиране на улици на стойност 2 млн. лева. До тогава всички дейности по подмяна на ВИК трябва да са приключили.

В този проект са включени следните улици в град Берковица –  ул. „Заряница“, ул. „Здравец“, ул. „Тузлата“, ул. „Тимок“, ул. „Райко Даскалов“, ул. „Мусала“, ул. „Кестенарска“, ул. ‚Даме Груев“ и село Бързия – ул. „Артец“ и ул. „Ком“.