АКТУАЛНО

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 26 октомври  2018  г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 21 общински съветници, които разгледаха и приеха 30 докладни записки.

Дневният ред на заседанието включваше:

  • Информация на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица, съвместна работа и взаимопомощ с Детска педагогическа стая, МВР, отдел „Закрила на детето” –  гр. Берковица за периода до 30 септември 2018 година. Проблеми и мерки за подобряване работата на комисията.
  • Информация за подготовката на зимния сезон в община Берковица и готовността за ски-сезона в зона Ком.
  • Докладни записки
  • Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

На своето заседание ОбС-Берковица прие докладна  относно намаляване цената на добитата строителна дървесина от меки широколистни видове (топола и елша), оставена на съхранение в двора на ОбМ „Комунални дейности“, гр. Берковица; докладна РД-92-00-2243 относно предоставяне безвъзмездно за управление на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Берковица стая от първия етаж в бившата сграда на ДДЛРГ „Люба Тенева“; докладна относно Утвърждаване на конкурсни условия за учредяване право на строеж върху общинска земя  за изграждане на 4-четири броя гаражи в ж.к.“Изгрев“, гр.Берковица в кв.1, УПИ I по застроителния и регулационен план, понастоящем ПИ с идентификатор 03928.513.303 по кадастралната карта на гр.Берковица, чрез публично оповестен конкурс; докладна РД-92-00-2257 относно увеличаване капитала на „Медицински център 1 – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица чрез внасяне на движима вещ – частна общинска собственост като непарична вноска; докладна  относно приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Берковица; докладна относно превоз на деца, подлежащи на задължително обучение от кв. „Раковица“ до детски градини в гр. Берковица и докладна  относно кандидатстване на община Берковица с проектно предложение по процедура чрез подбор на проектни предложения „BG06RDNP001-19.090 МИГ-Берковица и Годеч – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие  на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Фотодокументална изложба
Актуални Новини

С ФОТОДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА “СТРОИТЕЛИТЕ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА” МУЗЕЕН КОМПЛЕКС – БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩА ТРЕТИ МАРТ

Събитието премина при голям интерес. По стар български обичай многобройните гости бяха посрещнати с хляб и сол, а Гергана Лазарова,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3783 (3) от 24.02.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (18) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (6) Образование (41) Община Берковица (323) Общинска администрация-Берковица (26) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) детска градина (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (9) заповеди на кмета (23) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (16) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (6) обявление (58) основни училища (8) отдел строителство (15) поздравителен адрес (18) приложно колоездене (6) програми (6) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (9) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА НА 24.03.2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 март 2023 г. /сряда/ – 14.00 часа 1.Докладна РД-92-00-2408 относно отчет за дейността

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ПРАВИЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ “ВиК – БЕРКОВИЦА”

При наличие на натрупани задължения към дружеството, за неплатена изразходвана и отведена вода „ВиК Берковица” предлага на абонатите си споразумение

ВИЖТЕ ОЩЕ »
РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА "ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ" И ПК "КЛИСУРА"
Актуални Новини

ПРОВЕДЕ СЕ РЕДОВНО ГОДИШНО-ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА “ДРУЖЕСТВО НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” И ПК “КЛИСУРА” СЕЛО БЪРЗИЯ

На 16.03.2023 г. се проведе редовно годишно-отчетно събрание на “Дружество на хора с увреждания” и ПК “Клисура” село Бързия. На

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.