Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА

На 18 декември 2018 г. /вторник/ от 14:30 часа в Заседателната зала на общината ще се проведе последното за тази година заседание на Общински съвет.

Дневният ред на сесията включва:

  1. Отчет за работата на Общинска администрация през 2018 година. Проблеми и мерки.
  2. Докладни записки.
  3. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.