Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС-БЕРКОВИЦА


IMG_4318На 30 август 2019 г. в заседателната зала на общината  се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 20 общински съветници, които разгледаха и приеха над 50 докладни записки. На сесията бяха внесени 4 извънредни докладни, които местният парламент прие да бъдат гледани.

Дневният ред на заседанието включваше:

  1. Отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2018 година.
  2. Докладни записки
  3. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

На своето заседание ОбС-Берковица прие докладна относно приемане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за 2018 г. Кметът инж. Милчо Доцов за пореден път подчерта пред местния парламент, че: „Историята на Бюджет 2018 е дълга, но по моя преценка това е най-добрият и най-големият бюджет до сега – и като абсолютни цифри и като резултати.“

Общински съвет – Берковица гласува и прие докладна, с която по предложение на кмета инж. Милчо Доцов, удостоени с наградата на община Берковица – Почетен знак „За граждански принос“ и грамота за 2019 година станаха:

На основание чл. 5 и във връзка с чл. 58, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за символика и отличия на община Берковица, Общински съвет – Берковица УДОСТОЯВА с наградата Почетен знак „За граждански принос“ – плакет на град Берковица и грамота за 2019 година:

– Ирина Николаевна

–   Димитър Радичков

–   Даниел Стефанов

–   Цветостин Цветков

На основание чл. 5 и във връзка с чл. 58, ал. 2, т. 1 буква „г“ от Наредбата за символика и отличия на община Берковица, Общински съвет – Берковица УДОСТОЯВА с наградата Грамота на Община Берковица за 2019 година:

–   Отбор по ръгби „Балкански котки“ гр. Берковица – мъже