Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

На 29 ноември 2013 г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 19 общински съветника. Заседателите приеха Отчета за дейността на Общинска администрация-Берковица за 2013 г /към 31.10.2013 г./ и Отчета за работата на Общински съвет-Берковица за Първото полугодие на 2013 година. Утвърдено бе и  решението  на комисията за избор на кандидат за управител на ВиК-Берковица.  Съветниците продължително дебатираха, предоставената им  Информация за проведени разговори, относно транспорт на учениците до училищата на територията на гад Берковица. Информация за взетите решения на заседанието ще бъде публикувана след обработка на материалите.