Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС – БЕРКОВИЦА

IMG_0983На 26 март 2015 г. в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Минути преди работата по дневния ред председателят инж. Юлиян Иванов поднесе специални поздравления на дългогодишната служителка и технически сътрудник към ОбС Борислава Димитрова, която в края на месец март се пенсионира . Тя получи благодарности и от всички общински съветници.

В началото на заседанието инж. Юлиян Иванов обяви, че първа точка от дневния ред на сесията отпада и за заседанието са постъпили 4 извънредни докладни. След гласуване единодушно всичките 21 съветника приеха измененията в дневния ред. Местният парламент разгледа отчетите за дейността на общинските дружества Обредни дейности и ВИК, след което премина към разглеждане на докладните и питанията, мненията и становищата по обществено-значими въпроси. Подробна информация от заседанието след обработка на материалите.