Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ

На 20 декември 2016 г. в ДЦ „Камбанка“ се проведе заседание на Обществения икономически съвет на Община Берковица. На срещата присъства и кметът инж. Милчо Доцов. Обсъдени бяха следните въпроси:

  1. Статута на Халите.
  2. Конкурс за атрактивни туристически събития.
  3. Представяне изгледа на външния вид на Общински сгради, предложени за саниране.
  4. Предложения за изграждане на  Общински земеделски  пазар.
  5. Попълване ръководството  на  Обществения  Икономически съвет-избор на зам.председател,  секретар.
  6. Разни.

За заместник-председатели на Обществения икономически съвет са избрани Росен Красимиров Георгиев и Гроздан Генов.