Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_5201На 01.07.2016 г. Обществен съвет-Берковица проведе свое редовно работно заседание. Структурата, създадена по инициатива на кмета инж. Милчо Доцов, включва представители на всички села в общината и различни институции, както и изявени публични личности. Целта и е да ангажира голяма част от обществеността с изградени ясни позиции по проблемите, свързани с развитието и бъдещето на Община Берковица. Председател на Обществения съвет е Цветана Петкова. На днешното заседание присъстващите членове обсъдиха въпросите, свързани с използването на трите помещения – Хали, помещение JOBS /намира се в Халите/ и помещение в бл. Ком. Общественият съвет взе и следните решения:

  1. Въпросните обекти да бъдат отдавани под наем;
  2. Приеха докладна от Замфир Дойков за обновяване на знаковото стопанство /пътни знаци/ на общината и ново регулиране на движението в центъра;
  3. Отделяне на животинския от зеленчуковия пазар;
  4. Допитване до гражданството, по подходящ начин, за изполване на гореспоменатите помещения.