Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_9171На 21 ноември 2014 г. се проведе редовно заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 19 общински съветника. Те разискваха по 3 точки от дневния ред – Отчет по изпълнение на приетите Мерки за подобряване събираемостта на таксите за вода и ограничаване разхищаването на същата от „В и К-Берковица” ЕООД, докладни записки и питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

Съветниците гласуваха промени в Наредбата за местни данъци и такси, както и приеха Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Берковица. Местният парламент удостои Крум Ранчев с почетното звание „почетен гражданин“ на Берковица. Повече подробности за сесията след обработка на материалите.