Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-9На 25 ноември 2019 г. /понеделник/ от 13:00 часа, на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 1 и ал.2, т.1 и чл.29, ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, ще се проведе сесия на ОбС-Берковица в Заседателната зала на ОбА.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.
  2.  Приемане на постоянните комисии, председатели и членове към тях.                                 Докладва – Председател ОбС
  3.  Докладни записки                                                                                                                                            Докладва – Председател ОбС