Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

IMG_5335На 20 декември в Заседателната зала на ОбА се проведе последната за 2019 годината сесия на Общински съвет-Берковица. В началото на заседанието по предложение на Председателя на Общинския съвет се взе решение за прякото снимане и излъчване в реално време на сесията.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през I-то тримесечие на 2020 година.
2.Докладни записки
3.Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.
Бяха внесени и разгледани три извънредни докладни:
Сесията бе прекъсната от неочакваното появяване на Дядо Коледа, който внесе празнична нотка настроение в залата.IMG_5355
В края на сесията г-жа  Димитранка Каменова изслуша и подробно отговори на въпросите на присъстващите граждани в залата.