Община Берковица

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 09 август 2013 г. се проведе редовно заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 18 общински съветника. Сесията се проведе по предварително обявеният ред. На нея общинските съветници взеха решение за утвърждаване на маломерните паралеки в училища, разположени на територията на Община Берковица.