Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 31 януари 2020 година, в заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе редовна сесия на Общински съвет- Берковица. Присъстваха 17 общински съветници.
Бяха приети промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Берковица, обсъден и единодушно бе приет бюджетът на Община Берковица за 2020 година, както и Културния и спортен календар на Община Берковица за 2020 година.
За поредна година ще се проведе фестивалът на духовите музики “Берковската духова музика Фест”. По повод честване 170 години от рождението на Иван Вазов са предвидени редица конкурси и мероприятия, част от които ще бъдат “Вазови дни в Берковица” и Масов поход до връх Ком . По предложение на Сдружение „Заедно за Берковица“, ще се проведе Фестивал на кулинарията и още нещо… в гр. Берковица, чиято цел е да даде допълнителен тласък в посока доразвиване и затвърждаване на тенденцията за обособяване на града като културно – туристически център. По повод рождението на Радичков, ще бъде връчена и Национална литературна награда” Йордан Радичков”, след провеждане на конкурс.
Общински съвет – Берковица даде съгласие да бъдат предоставени собствени средства (собствен дял като партньор) на Ротари клуб – Берковица по проект „Оборудване на детско отделение на МБАЛ – гр. Берковица” в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ от бюджета на Общинска администрация – Берковица за 2020 година.
Разгледани бяха докладни записки. Граждани отправиха питания и изразиха становища по обществено значими въпроси.