Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

Днес, 08 декември 2023 година се проведе заседание на Общински съвет – Берковица при следния дневен ред :

1. Докладни записки.

2. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси

На заседанието присъстваха 16 общински съветници.

Част от докладните които се разгледаха са за избор на нов управител на „МБАЛ-Берковица“ ЕООД и „Медицински център 1 Берковица“, докладна относно текущото състояние и ремонта на Спортната зала, както и за Международния детски фестивал на изкуствата “Лачени обувки” в Берковица.