Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

Днес, 26 януари 2024 година се проведе заседание на Общински съвет – Берковица при следния дневен ред :

1.Информация за дейността на Музеен комплекс – Берковица. Мерки за подобряване дейността и План-програма за 2024 година.
2.Информация за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности”, гр. Берковица за 2023 година. Проблеми, мерки и предложения за тяхното изпълнение.
3.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж, гр. Берковица за 2023 година. Проблеми, мерки и  предложения за подобряване на работата.
4.Докладни записки
5.Питания,  предложения и становища по обществено значими въпроси.

На заседанието присъстваха 17 общински съветници.
 Бяха разгледани 38 докладни, сред които:
– Докладна за възстановяване на каменната чешмичка на хълма „Калето“;
– Докладна за осигуряване на достъп до денонощна аптека в гр. Берковица;
– Докладна за организация за изграждане на видеонаблюдение във всички населени места в община Берковица;
– Докладна за относно приемане на „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Берковица за периода 2024-2028 година”;
– Докладна за приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост в община Берковица за срока на мандат 2023 г. – 2027 г.”

На сесията на общински съвет се прие мандатната програма на кмета на Община Берковица Радослав Найденов.

Как са гласували общинските съветници и какви въпроси са подложени  на обсъждане, може да разберете, като гледате запис от заседанието, което е достъпно за всички граждани на официалния сайт на Община Берковица.