Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 26 март се проведе редовно заседание на Общински съвет-Берковица. Присъстваха 21 общински съветника. Три извънредни докладни бяха внесени от председателя инж. Юлиян Иванов. Сред акцентите в дневния ред за сесията бяха приемане Отчета за работа на общинското дружество „Комунални дейности“, мерките на ВИК за  събираемост на таксите в кв. Раковица, Тарифата за услуги, предоставяни от Община Берковица. Обсъдени и приети бяха План-програмата за работата на ОбС-Берковица за второто тримесечие, както и Общинския план за младежта. На сесията бяха гласувани и предложенията за продажба на общински имоти по  Закона за общинската собственост. Подробности от заседанието след обработка на материалите.