Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

На 18 юли 2014 г. Общински съвет Берковица проведе своето редовно заседание. Присъстваха 20 общински съветника.  С едноминутно мълчание те сведоха глави пред подвига на  великия революционер Васил Левски, защото на днешния ден се отбелязват 177 години от рождението му. Заседанието започна без внасяне на извънредни докладни по предварително обявения дневен ред. Единодушно бяха приети: Информация за приключване на учебната 2013/2014 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане учебния процес през новата 2014/2015 година; Отчет за дейността на Дом за деца и младежи, лишени от родителски грижи „Люба Тенева” – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата и Отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип   – Берковица, проблеми и мерки за подобряване на работата. Над 20 докладни разгледаха и приеха общинските съветници.

След обработка на материалите ще бъде публикувана подробна информация от сесията. В края на заседанието в точка питания, предложения и становища по обществено значими въпроси кметът на Община Берковица Димитранка Каменова изчерпателно отговори на поставените й въпроси и разясни предстоящите строително-ремонтни и инфраструктурни дейности, които ще се извършат на територията на общината и реализацията на спечелените проекти.