Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_858620 общински съветника присъстваха на заседанието на Общински съвет- Берковица, което се проведе на 8 август 2014 г. Гост на сесията бе д-р Илиян Тимчев, депутат от 42-то Народно събрание. Председателят инж. Юлиян Иванов обяви, че за заседанието са постъпили 5 извънредни докладни. Дневният ред се състоеше от две точки, докладни записки и питания, мнения и предложения по значими въпроси. Местният парламент разгледа и прие 18 докладни. Единодушно с 20 гласа „за“ бе приет Общинския план за развитие на Община Берковица 2014-2020 г. , както и кандидатстване към „МИГ-Берковица и Годеч“ с проектни предложения за парк „Св. Георги Победоносец“/втори етап/, ж.к Изгрев и парк „Здравец“ /втори етап/. Съветниците бяха запознати и с обобщения доклад за състоянието на мостовете по пътищата от ІV-класната общинска пътна мрежа.