Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА

IMG_8727На 26 септември 2014 г. от 13.00 часа в заседателната зала на ОбА –Берковица се проведе редовно заседание на Общински съвет. Присъстваха 17 общински съветника. Дневният ред включваше 4 точки, извънредни докладни не бяха внесени. По първа точка от дневния ред кметът Димитранка Каменова запозна съветниците с информацията за нанесените щети от бедствието на 4 септември 2014 г.

Стана ясно, че са готови проектите за подпорни стени при бл. 6 в кв. Заряница и пресечната на ул. Синчец и Николаевска, както и реконструкция на моста на Лонджата. 41 семейства са получили еднократна помощ от Дирекция социално подпомагане. Около 20 не са обезщетени, защото не отговарят на критериите. Договорен е и ремонт на пътя за Хайдушки водопади и подпорни стени на реката в този район. Основен проблем, подчерта кмета е липсата на техника. Г-жа Каменова каза, че предстои реално много работа, за да се възстанови инфраструктурата и да се изградят подпорни стени по поречието на Берковска река. Тя допълни още, че голям е проблема с незаконните постройки по поречието на реката. Предстои да бъдат премахнати и панелите при Лесотехническа гимназия, които са потенциална опасност и да бъдат заменени с нови. Съветниците обсъдиха и гласуваха предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 лева на пострадалите семейства. Повече подробности от заседанието след обработка на материалите.