Актуални Новини, Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

watermarked-IMG_6201 - CopyНа 27 март 2020 година, в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица, се проведе редовна сесия на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 16 общински съветници. Предвид създалата се епидемична обстановка и извънредно положение в Република България, заседанието се проведе при закрити врата и съобразно изискванията за безопасност, разпоредени от здравните власти, във връзка с разпространението и опасността от заразяване с коронавирус. Бе приет отчета за дейността на Общинско мероприятие „Комунални дейности” – гр. Берковица за 2019 година. Инж. Иво Димитров – Управител, представи идеи и предложения, свързани с watermarked-IMG_6200 - Copyинициатива за намаляване на транспортираните отпадъци до регионалното депо –  Монтана с цел намаляване на разходите. Бе приет и отчета за дейността на Домашен социален патронаж – гр. Берковица за 2019 година, докладван от Сибилия Дамянова – Директор, както и отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Берковица за 2019 година, докладван от Димитринка Йоцова – Секретар на комисията. Освен редовните докладни записки, бяха внесени и представени и четири извънредни докладни. Общински съвет – Берковица прие предложението, направено от постоянната комисия по местно самоуправление, общестен ред, сигурност и граждански права, молби и жалби на граждани, за приемане на проект на решение относно заявление от живущи граждани на ул.Сливница, гр. Берковица относно поставяне на ограничител на скоростта /спящ полицай/ около Трето основно училище „Иван Вазов“ –  гр. Берковица, както и заявление от група граждани, живущи и работещи в района на улица “Митрополит Кирил“ относно премахването на поставен пътен знак „В28“ /ЗАБРАНЕНО ПАРКИРАНЕТО/ на кръстовището на ул.Митрополит Кирил“ с ул. „Александровска“ в посока РДГ – Берковица.

Общинска администрация – Берковица уведомява, че поради технически проблем се наложи прекъсване на излъчването на сесията на живо. Общинска администрация – Берковица поднася своите извинения на всички граждани за причиненото неудобство.