Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 29 септември 2017 г. се проведе заседание на Общински съвет – Берковица. Присъстваха 20 общински съветници, които разгледаха и приеха близо 40 докладни записки. Дневният ред на заседанието включваше отчет за изпълнение на Бюджета на Община Берковица за  2016 година и отчет на дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – гр. Берковица за 2016 година, проблеми и мерки за подобряване на работата. Разгледани и приети бяха и следните докладни:

– Докладна, относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. (втори етап) на Община Берковица;

– Докладна, относно приемане на информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Берковица за полугодието на 2017 година;

– Докладна, относно откриване на ученическа автобусна линия от кв. „Беговица“ – ж.к. „Заряница“ – III ОУ гр. Берковица – I ОУ гр. Берковица – ж.к.  „Изгрев“ – II ОУ гр. Берковица.

– Докладна, относно превоз на ученици от гимназиален етап от кв. „Раковица“ до гр. Берковица;

– Докладна, относно приемане План-програма за заседания на Общински съвет – Берковица през IV-то тримесечие на 2017 година;

– .Докладна, относно Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица;

– Докладна, относно кандидатстване по проект WiFi4EU на Европейския съюз за инсталиране на безплатен достъп до интернет на обществени места.

– Докладна, относно кандидатстване с проектно предложение: „Изграждане на канализационна мрежа по ул.Кирил и Методи – Главен клон I, II етап от РШ на кръстовището на ул. „Бук“ и ул. „Кирил и Методий“ до РШ кръстовището на ул. „Кирил и Методий“ , ул.“Гоце Делчев“ и ул.“Берковска река“  по плана на град Берковица, община  Берковица“ към ПУДООС.

В точка питания, кметът инж. Милчо Доцов отговори на няколко важни въпроса, поставени му от съветниците. Единият засягаше отношението на общината към предложенията на инициативна група  „Заедно за Берковица“, зададен от Емилия Григорова. Инж. Доцов отговори, че на среща-разговор  с представител на групата  е изложил в подробности одобрената програма за подобряване на състоянието на парк „Калето“. Кметът отбеляза, че проблемите на Калето не са от вчера, а са  натрупани с годините и на този етап ще се реализира цитираната програма, която може да бъде намерена в сайта на общината в секция „Актуални новини“ от 28.09.2017 г.  Инж. Доцов има идея в следващите 2 години там да бъде изградена открита сцена и да се подобри състоянието на разкопките, кандидатствайки с проект по различни програми.

Общинският съветник Емилия Григорова отправи още едно питане за ремонта на ул. „Заряница“, крайния срок и асфалтирането й. Инж. Доцов отговори, че за улица „Заряница“ има два проекта. В момента се работи по единия проект за доизграждане на канализацията. „Има трудности, но се работи“, допълни кметът. Фирмата, спечелила втория проект за ремон на улица „Заряница“ в момента работи по улица „Даме Груев“ в града. След като приключи с ремонта й започва работа на ул. „Заряница“. „Това е неудобство за всички живеещи, но трябва да се изтърпи. Надявам се големият проект за асфалтиране на улици в града по програмата за селските райони, включващ ул. „Заряница“, да бъде одобрен. Ако ли не със собствени средства ще асфалтираме другата година ул. „Заряница“ и ул. „Здравец“, обясни кметът.