Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА

На 30 май 2014 г. се проведе редовното заседание на ОбС-Берковица. Присъстваха 19 общински съветника. Преди основните точки от дневния ред, председателят инж. Юлиян Иванов внесе една извънредна докладна. Съветниците приеха отчетите за дейността на Дома за стари хора, ДДМУИ, Защитено жилище и Дом за възрастни с деменция с. Бистрилица. Разгледани и приети бяха 38 докладни. Подробности от заседанието след обработка на материалите.