Актуални Новини

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ДЕН НА КМЕТА В ПЕТЪК

logoНа 29 юни 2018 г. /петък/, от 13:00 часа в Заседателната зала на ОбА – Берковица ще се проведе сесия на Общински съвет.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отчет за изпълнение на Бюджета на община Берковица за 2017 година.
  2. Отчет за дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост гр. Берковица за 2017 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
  3. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2017 година. Проблеми, мерки и предложения за подобряване на работата.
  4. Отчет на НПО и спортните клубове в Община Берковица за 2017 година.
  5. Докладни записки
  6. Питания, предложения и становища по обществено значими въпроси.

 

На 29 юни 2018 г. преди заседанието на Общински съвет в Заседателната зала на общината ще се проведе и Ден на кмета, където кметове и кметски наместници ще обсъдят актуални въпроси с кмета инж. Милчо Доцов. Тогава ще стане ясен и победителят от конкурса за „Най-чисто населено място“ в Община Берковица. Той бе организиран в периода от 16 април до 15 юни 2018 година.